Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
snuczki
5842 5f37 500
Reposted fromscorpix scorpix viapl pl
snuczki
Reposted frommln mln viatomash tomash
snuczki
snuczki
Katarzyna
Reposted fromfridge fridge viatomash tomash
snuczki
5555 20ba
BARTEK
Reposted fromargasek argasek viatomash tomash
snuczki
3694 5f0d 500
majenie
Reposted fromx23 x23 viatomash tomash
snuczki
W 1975 r. rozpoczęła się emisja nowych banknotów z serii "Wielcy Polacy". Wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i postępującą inflacją sukcesywnie wprowadzano nowe, coraz większe nominały. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. wydano banknoty 10 i 20 złotowe datowane na 1 czerwiec 1982 r. Ich funkcją było zastąpienie bilonu. Seria "Wielcy Polacy" została domknięta przez banknot o nominale 200'000 zł z datą 12 grudnia 1989 r.
Jesienią 1989 roku powstał pierwszy w Europie Wschodniej niekomunistyczny rząd. Dotychczasową nazwę państwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" (PRL) zastąpiła "Rzeczpospolita Polska". Był to początek nowego okresu w dziejach narodu nazywany Trzecią Rzeczpospolitą Polską. Mimo tak poważnych zmian 26 lutego 1990 r. do obiegu został wprowadzony banknot o nominale 100'000 zł wciąż posiadający napis "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a w centralnej części banknotu umieszczony jest orzeł bez korony. Również znak wodny przedstawia godło PRL. W banknotach 500'000 zł, 1'000'000 zł i 2'000'000 zł datowanych na lata 1990 - 1992 można ujrzeć nową nazwę państwa "Rzeczpospolita Polska", jak również orła w koronie, jednak znak wodny nadal przedstawia godło PRL. Dopiero banknoty wyemitowane 16 listopada 1993 roku pozbawione są wszystkich cech minionego okresu. Ponadto posiadają inną kolorystykę oraz lepsze zabezpieczenia niż poprzednie emisje z lat 1989 - 1992.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
snuczki
Reposted fromqbshtall qbshtall viapl pl
snuczki
3354 b494
636
Reposted fromvinicius081 vinicius081 viamrocznakatia mrocznakatia
snuczki
snuczki

[PL] Kobieta za sto lat (1936)

Reposted fromsawb sawb viapl pl
snuczki
2938 4747 500

Nants ingonyama bagithi Baba

Today’s shirt on RIPT combines The Simpsons and Lion King. I don’t like red shirts that much but… Simpsons!!!

Buy shirt ($10)

Reposted fromsm0k1nggnu sm0k1nggnu viaPaniMinister PaniMinister
snuczki
0769 69e6
Reposted fromhrabinamiod hrabinamiod viaPaniMinister PaniMinister
snuczki
snuczki
6261 05a3
Op-op-op-oppa Gangnam style!
snuczki
5255 7f9e
Na na na naaa... Buttman!
Reposted fromkasessita kasessita viatomash tomash
snuczki
7437 7906
Hahaha jaka oferta!
Reposted fromelemelek elemelek viatomash tomash
snuczki
I lol'd so hard xDD
Reposted fromvolo volo viatomash tomash
7023 1492
Reposted fromindie indie viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...